Vertrouwen

In jezelf en in de ander
Ieder kind is uniek! Wij willen daarom voor elk kind onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden of talenten. Essentieel voor een goede ontwikkeling is dat ieder kind zich veilig en thuis voelt op school. Belangrijk is dat we samen duidelijke afspraken hebben gemaakt hoe we met elkaar omgaan en dat we ons daar aan houden. Als dat een keer niet lukt, dan bespreken we met elkaar waarom dat zo is en wat we er aan kunnen doen.

Onze school is een plek waar je niet alleen met het hoofd leert, maar waar je ook:
  • zelfvertrouwen opbouwt
  • jezelf leert kennen
  • verantwoordelijkheid durft te nemen
  • positief gedrag van de ander en jezelf ziet
  • verdraagzaam leert zijn
  • respect voor anderen ontwikkelt
  • in aanraking komt met andere opvattingen
  • leert om je mening te geven
Zo krijg je vertrouwen in jezelf en in de ander!

Leerlingen aan het woord

"Er is een kerstkoor en we gaan soms naar een museum."

"We werken veel met chromebooks om allerlei informatie op te zoeken. Dat is cool."