Brede school Beemster

De Bloeiende Perelaar maakt deel uit van het samenwerkingsverband Brede School Beemster met de overige scholen in de Beemster, Kinderopvang Forte, Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Beemster. In de Brede School Beemster wordt aan alle kinderen van 4 - 12 jaar een gevarieerd programma geboden van onderwijs, opvang, verrijkende en uitdagende naschoolse activiteiten en zorg. Doel is het verbreden van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Sluitend dagarrangement
Wanneer u en uw kind(eren) voor onze school kiezen, kiest u voor een school die deel uitmaakt van de Brede School Beemster. Dit houdt in dat kinderen een sluitend dagarrangement kunnen volgen. Vanaf 07.00 uur is de voorschoolse opvang van Kinderopvang Forte geopend. Deze opvang bevindt zich in een aparte vleugel van De Boomgaard. Dit om te voorkomen dat alles als 'school' voelt. De medewerkers van de voorschoolse opvang brengen de kinderen naar school. Na schooltijd wordt er een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen kunnen hierop inschrijven. Ook is het mogelijk om tot 18.30 uur gebruik te maken van de naschoolse opvang. Deze vindt plaats in dezelfde ruimte als de voorschoolse opvang. Veelal zijn dit ook dezelfde pedagogisch medewerkers, zodat kinderen vertrouwde gezichten zien.

Buitenschools programma
De Brede School Beemster biedt aan alle leerlingen van de scholen in de Beemster een buitenschools programma aan. We werken daarvoor samen met verschillende partners, onder andere:
  • Sportcentrum de Kloek
  • Bibliotheek Waterland
  • Muziekschool Waterland
  • Cultuurhuis Wherelant
  • Budocentrum Fun & Fit
  • Zelfstandige docenten
Wilt u meer weten over de Brede school Beemster? Bekijk dan hier hun website.

 

Ouders aan het woord

"Ik breng mijn kind elke dag met veel vertrouwen naar school, omdat zij zich daar veilig en welkom voelt."

"Via het Ouderportaal worden wij als ouder erg goed op de hoogte gehouden. Er wordt goed geanticipeerd op problemen en ik voorzie een mooie tijd voor mijn kind. Tevens vind ik het gebruik van de methode Vreedzame School een goede keuze."