Samen komen we er!

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs.  Zo vormen we samen een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt bij de ontplooiing van de leerlingen.

Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces. 

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Oudervereniging
De actieve oudervereniging (OV) ondersteunt de school onder andere bij de uitvoering en ontwikkeling van een aantal extra activiteiten. Voor de grotere activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst, worden speciale commissies samengesteld. Om de diverse activiteiten en de extraatjes voor de kinderen te kunnen betalen vraagt de OV een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage.  

Klassenouders
Iedere groepsleerkracht vraagt twee ouders voor een jaar de rol van klassenouder op zich te nemen. De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van diverse activiteiten en verzorgen op verzoek het contact tussen ouders en leerkracht.

Ouderhulp
Ouders kunnen door de groepsleerkracht gevraagd worden voor het helpen bij activiteiten zoals projecten, excursies, feestelijkheden, lezen met kinderen, voorlezen, vervoer van kinderen, enzovoort.

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het fijn dat de regels duidelijk zijn."

"Als je iets makkelijk vindt, word je uitgedaagd om iets moeilijkers te doen. Daar leer ik veel van."