Meesterschap

Ruimte voor talenten
We zetten in op talenten en geven de leerlingen (naarmate ze ouder worden) steeds meer de regie over het eigen leren. In de midden- en bovenbouw voeren leerling en leerkracht een startgesprek met elkaar over vragen zoals Wie ben je? Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren? en zo kiest de leerling zijn leerdoelen voor het komende schooljaar. Deze kunnen betrekking hebben op van alles; ze gaan niet alleen over taal, lezen en rekenen, maar bijvoorbeeld ook over wetenschap, natuur, techniek, filosofie en cultuur. Op basis daarvan wordt een persoonlijk leerplan gemaakt met dag- en weektaken. Vanaf groep 2 zijn de leerlingen zelf aanwezig bij de rapportgesprekken om samen met hun ouders en de leerkracht te kijken naar wat er goed gaat en waar ontwikkelpunten liggen.

De leerkrachten zetten volop in op een professionele cultuur. In leerteams kijken we per vak (rekenen, taal & spellen, lezen, zaakvakken) naar de volgorde waarin de leerstof wordt verdeeld over alle leerjaren en stellen daarvoor een onderwijsplan op voor groep 1 t/m 8. Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces een op maat gemaakte doorgaande lijn doorloopt waarbij de kerndoelen van het onderwijs leidend zijn.

Met elkaar maken we duidelijke afspraken over hoe we wat willen bereiken en hoe we met elkaar willen samenwerken. Zo voeren we samen de regie over het leerproces van onze leerlingen en laten we aan ouders en leerlingen zien voor welke onderwijsinhoud wij staan.

Ouders aan het woord

"Fijn dat er regelmatig "groepsdoorbroken" wordt gewerkt."

"Ook wordt er enorm veel georganiseerd voor de kinderen o.a. op cultureel gebied. Mijn kind vindt dat heel leuk."